Velkommen
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. er et biomassefyret varmeværk.  
 
Vi leverer varme til 700 forbrugere.
 

Prisblad

Prisblad med gældende priser fra 1. april 2021.

Prisblad 2021-22

Flytning

Tilslutning til fjernvarme

Bor du på Præstemarken, Granhøjen, Raagaardsvænget eller Højageren, så tilslut dig til fjernvarmen inden den 15. oktober 2021 og opnå kr. 15.000 i rabat på etableringsbidraget.
 
 

Grøn varme på vej til 122 husstande i Østbirk.

 

Indgåede aftaler: 58, svarende til 47%

 
 
En forudsætning for igangsætning af fjernvarmeprojektet er at der senest 15. oktober minimum er en tilslutning på 50 % i hvert af de fire områder – Præstemarken, Granhøjen, Raagaardsvænget og Højageren.

Få lavet en individuel beregning på økonomien ved konvertering til fjernvarme, så du kan tage stillling til at indgå endelig aftale om tilslutning af husstanden.
  
Kontaktoplysninger:
kasserer Kaj Stabell Jørgensen - 6053 2144
formand Hans Jensen – 6169 1163
 
 
 
 
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. | Industrivej 9, 8752 Østbirk  | Tlf.: 75 78 14 90