Velkommen
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. er et biomassefyret varmeværk.  
 
Vi leverer varme til 700 forbrugere.
 

Østbirk Varmeværk udvider

Et nyt varmekonverteringsprojekt i Østbirk er på vej efter at 61,5 % af grundejerne på Præstemarken, Gran-højen, Raagaardsvænget og Højageren har besluttet sig for at skifte olie og naturgas ud med en mere miljø-rigtig energikilde i form af varme fra Østbirk Varmeværk.

75 husstande har underskrevet en kontrakt med varmeværket med procentvis størst tilslutning på Præstemar-ken, hvor der alene ”mangler” 13 potentielle husstande, førend der er 100 % tilslutning. Alene på Præstemar-ken er tilslutningsprocenten 69.

Tilslutningsprocenten på Højageren er på 65, og henholdsvis 61 og 50 på Granhøjen og Raagaardsvænget.
På et bestyrelsesmøde i varmeværket afholdt torsdag aften blev det besluttet, at der nu skal udarbejdes et projektforslag for det nye fjernvarmeområde. Dette projektforslag skal behandles og godkendes af Horsens Kommune, så der vil gå lidt tid endnu, inden man rent praktisk kan gå i gang med det fysiske arbejde.

Alt afhængig af hvornår den fornødne tilladelse af projektforslaget foreligger, forventes det tidligst, at det første hus er tilsluttet medio 2022.

Østbirk Varmeværk opfordrer alle der endnu ikke har tilmeldt sig fjernvarmen om at kontakte varmeværket. Der vil stadig være mulighed for at få en rabat på 15.000 kr. på etableringsbidraget, ligesom varmeværket tilbyder en finansieringsløsning på en del af de omkostninger, der er forbundet med at konvertere fra gas/olie til fjernvarme.
Der er fortsat mulighed for at få lavet en beregning over den økonomi, der er forbundet med at blive tilsluttet. Beregningen kan rekvireres på varmeværkets hjemmeside www.ostbirk-varmevaerk.dk.

Varmeværket vil i god tid kontakte de nye andelshavere omkring praktikken inden arbejdet går i gang.

Ved spørgsmål kontaktes kasserer Kaj Stabell Jørgensen på tlf. 60532144, eller formand Hans Jensen på tlf. 61691163.

Grøn varme på vej til 122 husstande i Østbirk.

 

Du kan fortsat nå at tilmelde dig fjernvarmen med rabat

En forudsætning for igangsætning af fjernvarmeprojektet var, at der senest 15. oktober minimum var en tilslutning på 50 % i hvert af de fire områder – Præstemarken, Granhøjen, Raagaardsvænget og Højageren.

Få lavet en individuel beregning på økonomien ved konvertering til fjernvarme, så du kan tage stillling til at indgå endelig aftale om tilslutning af husstanden.

Kontaktoplysninger:
kasserer Kaj Stabell Jørgensen - 6053 2144
formand Hans Jensen – 6169 1163
 
 
 
 
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. | Industrivej 9, 8752 Østbirk  | Tlf.: 75 78 14 90