Velkommen
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. er et biomassefyret varmeværk.  
 
Vi leverer varme til 770 forbrugere.
 

Østbirk Varmeværk udvider

Projektforslag ligger til godkendelse i kommunen. 
 
Projektforslaget har været i høring, som er afsluttet her pr. den 18. marts uden indsigelse fra Evida.
 
Projektforslaget behandles politisk den 5. april og sendes til godkendelse på byrådsmøde den 26. april, hvorefter der kan søges om tilskud gennem fjernvarmepuljen.
 
I bedste fald kan første spadestik tages omkring 1. juni 2022. 
Der er nu 93, der har sagt ja til at konvertere til fjernvarme. Det er ved at være tid for de sidste at tilmelde sig, for at opnå en stor besparelse på varmeregningen. 
 
Nyt prisblad for 2022-23 er netop offentliggjort
- med uændret varmepris.
 

Grøn varme på vej til 122 husstande i Østbirk.

 

Du kan fortsat nå at tilmelde dig fjernvarmen med rabat

Få lavet en individuel beregning på økonomien ved konvertering til fjernvarme, så du kan tage stillling til at indgå endelig aftale om tilslutning af husstanden.

Kontaktoplysninger:
kasserer Kaj Stabell Jørgensen - 6053 2144
formand Hans Jensen – 6169 1163
 
 
 
 
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. | Industrivej 9, 8752 Østbirk  | Tlf.: 75 78 14 90